Konverteringsoptimering

Om att öka omsättningen med ökad konvertering (CRO)

Det är en mycket viktig aspekt, som är sorgligt underskattad, att man presentar sin webbutik och sina produkter på ett sådant sätt att kunderna konverterar, att de köper produkten eller tjänsten (eller skriver upp sig på ett nyhetsbrev eller gillar din Facebooksida etc.) som du marknadsför. Att de helt enkelt utför en önskad handling när de besöker din sida.

Att man använder rätt bilder, och placerar dem på rätt ställe i produktpresentationen är av yttersta vikt. Nyligen visade en brittisk undersökning att 60 procent fler bokade en resa när man valt en läcker bild bredvid bokningsknappen i motsats till en mer intetsägande, tråkig bild.

Videos blir alltmer effektivt och i vissa undersökningar har produktvideos visat sig leda till en ökning av konverteringsgraden med så mycket som 400 procent! 

Framförallt är det dock orden på sidan som säljer. Platta produkttexter som bara beskriver en produkt rent objektivt säljer inte bra. Texterna ska rada upp fördelarna med produkten på ett fängslande vis samtidigt som de övertygar din kund att just Du är det rätta valet att köpa av.

Alla digitala sammanhang där du presenterar dina produkter ska utrustas med en säljande text som leder till ett klick, och sedermera en konvertering.  Allt från din META-description (texten som kortfattat presenterar en given sökning i sökmotorerna) till hemsidans tagline, till dina rubriker, produktbeskrivningar och e-mail-optins. Nedan exempel på en bra respektive dålig META-beskrivning (på sökning ”bästa köpet bärbar dator” i Google):

CRO Internetmarknadsföring
Meta-beskrivning

Ska du nå framgång på nätet måste du inse att alla enskilda bitar hänger ihop

När du börjar ditt arbete med ökad synlighet och konvertering är det en stor fördel om du redan från början ser på SEO (läs: ranka högt i Google) ur alla synvinklar. Hög exponering och hög konvertering går ofta hand i hand!

Tänk också på att tydligt definiera vad det är ditt företag egentligen erbjuder. Detta är a och o såväl för din synlighet i Google som din konvertering av kunder.

Konverteringsoptimering

Fyra nyckelfaktorer för att träffa mitt i prick

1. Vilken målgrupp ska du rikta in dig mot?

2. Hur hade du tänkt nå dem?

3. Varför ska kunderna bry sig om din produkt eller budskap?

4. Vad är det dina presumtiva kunder EGENTLIGEN söker?

Små förändringar kan ha stora effekter

Det lossnade inte rejält på en mäklarsida jag jobbat med i flera år förrän jag ändrade slogan. Istället för att lägga fokus på ”semesterbostad” som alla andra konkurrenter gör la jag, med bara några få ändringar i företagets slogan, fokus på ”rätt investering”.

Jag insåg att fastighetsmäklarens främsta uppdrag är inte att sälja semesterbostäder till den som söker sin ”drömbostad i solen”, utan vad denne sysslar med är att leta rätt på de bästa objekten för investering. Saken är dessutom ATT ALLA vill göra en bra investering, även de som ”bara” letar efter efter en bostad att bo i 2 gg om året, som inte är intresserade av att hyra ut den.

Sedan dess har hela mäklarbyråns affärsutveckling cirkulerat kring detta koncept. Vi har tagit reda på hur man bäst marknadsför sin bostad för uthyrning, och har via dottersida analyserat vilka segment som hyrs ut bäst, och knytit samarbeten med aktörer som primärt har kunder som är investerare (inklusive stora sådana), etc.

Det tog bara (kan vara ett sammanträffande) ett par dagar efter att jag hade ändrat slogan på sidan innan de första investerarna hörde av sig. Inom en vecka hade tre stycken rena investerare hört av sig. Det tog bara en vecka, högst en vecka, innan Google (för sloganen, om man gör det rätt är även bland de mest viktiga aspekterna vad det gäller att synas på diverse sökord) också började ranka sidan högt för ”investera i X”, ”bra investering i X” etc.

Efter framgången med detta enkla lilla knep har jag skapat flera undersidor, samt artiklar på satelltisidor, videos etc. som ytterligare fångar upp söktermer som berör investeringar i X. Det gäller att hitta ett tydligt mission statement, och sedan positionera sig och få mycket exponering i rätt kanaler.

Jag kan inte nog understryka att när jag ändrade semantisk inriktning på mäklarsidan i exemplet ovan till investering så ändrade jag vare sig font eller färg eller design. Pennan är och förblir mäktigare än svärdet, fonten och loggan. SÅ NÄR DU beslutar dig för att satsa på att nå en större kundskara eller publik via Internet se till att fokusera på ditt innehåll i första hand och fonten i andra hand.

Vad är det du säljer egentligen? Ta reda på det och bygg allt ditt innehåll, på din sida, och utanför din sida kring denna kärna.

Webcopywriting kan alltså erbjuda dig ett helhetskoncept inom e-handel. Men du kan också välja en eller ett par tjänster av oss som passar just ditt enskilda behov. Du kan till exempel välja att köpa tjänster med det uttalade syftet att nå fler kunder, eller be oss att spetsa till innehållet för att konvertera den nuvarande trafiken bättre – eller rent tekniskt infoga en butik eller betallösning på en existerande webbsida. Medlemmarna i vårt team har flera års erfarenhet och specialistkompetenser inom respektive område.


Konverteringsoptimering

Om att öka omsättningen med ökad konvertering (CRO)

Det är en mycket viktig aspekt, som är sorgligt underskattad, att man presentar sin webbutik och sina produkter på ett sådant sätt att kunderna konverterar, att de köper produkten eller tjänsten (eller skriver upp sig på ett nyhetsbrev eller gillar din Facebooksida etc.) som du marknadsför. Att de helt enkelt utför en önskad handling när de besöker din sida.

Att man använder rätt bilder, och placerar dem på rätt ställe i produktpresentationen är av yttersta vikt. Nyligen visade en brittisk undersökning att 60 procent fler bokade en resa när man valt en läcker bild bredvid bokningsknappen i motsats till en mer intetsägande, tråkig bild.

Videos blir alltmer effektivt och i vissa undersökningar har produktvideos visat sig leda till en ökning av konverteringsgraden med så mycket som 400 procent! 

Framförallt är det dock orden på sidan som säljer. Platta produkttexter som bara beskriver en produkt rent objektivt säljer inte bra. Texterna ska rada upp fördelarna med produkten på ett fängslande vis samtidigt som de övertygar din kund att just Du är det rätta valet att köpa av.

Alla digitala sammanhang där du presenterar dina produkter ska utrustas med en säljande text som leder till ett klick, och sedermera en konvertering.  Allt från din META-description (texten som kortfattat presenterar en given sökning i sökmotorerna) till hemsidans tagline, till dina rubriker, produktbeskrivningar och e-mail-optins. Nedan exempel på en bra respektive dålig META-beskrivning (på sökning ”bästa köpet bärbar dator” i Google):

CRO Internetmarknadsföring
Meta-beskrivning

Ska du nå framgång på nätet måste du inse att alla enskilda bitar hänger ihop

När du börjar ditt arbete med ökad synlighet och konvertering är det en stor fördel om du redan från början ser på SEO (läs: ranka högt i Google) ur alla synvinklar. Hög exponering och hög konvertering går ofta hand i hand!

Tänk också på att tydligt definiera vad det är ditt företag egentligen erbjuder. Detta är a och o såväl för din synlighet i Google som din konvertering av kunder.

Konverteringsoptimering

Fyra nyckelfaktorer för att träffa mitt i prick

1. Vilken målgrupp ska du rikta in dig mot?

2. Hur hade du tänkt nå dem?

3. Varför ska kunderna bry sig om din produkt eller budskap?

4. Vad är det dina presumtiva kunder EGENTLIGEN söker?

Små förändringar kan ha stora effekter

Det lossnade inte rejält på en mäklarsida jag jobbat med i flera år förrän jag ändrade slogan. Istället för att lägga fokus på ”semesterbostad” som alla andra konkurrenter gör la jag, med bara några få ändringar i företagets slogan, fokus på ”rätt investering”.

Jag insåg att fastighetsmäklarens främsta uppdrag är inte att sälja semesterbostäder till den som söker sin ”drömbostad i solen”, utan vad denne sysslar med är att leta rätt på de bästa objekten för investering. Saken är dessutom ATT ALLA vill göra en bra investering, även de som ”bara” letar efter efter en bostad att bo i 2 gg om året, som inte är intresserade av att hyra ut den.

Sedan dess har hela mäklarbyråns affärsutveckling cirkulerat kring detta koncept. Vi har tagit reda på hur man bäst marknadsför sin bostad för uthyrning, och har via dottersida analyserat vilka segment som hyrs ut bäst, och knytit samarbeten med aktörer som primärt har kunder som är investerare (inklusive stora sådana), etc.

Det tog bara (kan vara ett sammanträffande) ett par dagar efter att jag hade ändrat slogan på sidan innan de första investerarna hörde av sig. Inom en vecka hade tre stycken rena investerare hört av sig. Det tog bara en vecka, högst en vecka, innan Google (för sloganen, om man gör det rätt är även bland de mest viktiga aspekterna vad det gäller att synas på diverse sökord) också började ranka sidan högt för ”investera i X”, ”bra investering i X” etc.

Efter framgången med detta enkla lilla knep har jag skapat flera undersidor, samt artiklar på satelltisidor, videos etc. som ytterligare fångar upp söktermer som berör investeringar i X. Det gäller att hitta ett tydligt mission statement, och sedan positionera sig och få mycket exponering i rätt kanaler.

Jag kan inte nog understryka att när jag ändrade semantisk inriktning på mäklarsidan i exemplet ovan till investering så ändrade jag vare sig font eller färg eller design. Pennan är och förblir mäktigare än svärdet, fonten och loggan. SÅ NÄR DU beslutar dig för att satsa på att nå en större kundskara eller publik via Internet se till att fokusera på ditt innehåll i första hand och fonten i andra hand.

Vad är det du säljer egentligen? Ta reda på det och bygg allt ditt innehåll, på din sida, och utanför din sida kring denna kärna.

Webcopywriting kan alltså erbjuda dig ett helhetskoncept inom e-handel. Men du kan också välja en eller ett par tjänster av oss som passar just ditt enskilda behov. Du kan till exempel välja att köpa tjänster med det uttalade syftet att nå fler kunder, eller be oss att spetsa till innehållet för att konvertera den nuvarande trafiken bättre – eller rent tekniskt infoga en butik eller betallösning på en existerande webbsida. Medlemmarna i vårt team har flera års erfarenhet och specialistkompetenser inom respektive område.

Kontakta info@webcopywriting.se för mer information.