Subliminal reklam påverkar oss mer än vad vi tror – Ordval, färger, paketering

I förra artikeln pratade jag om bland annat Las Vegas som ett exempel på hur marknadskrafter använder sig av alla möjliga och omöjliga psykologiska rön för att påverka konsumenten.

New Scientist har nu publicerat en undersökning som påvisar hur cigarettillverkare påverkar konsumenten med hjälp av paketering, färger och subliminala ordval.

Sedan tidigare har över 40 länder förbjudit text som ”mild” eller ”låg tjärhalt” på cigarettpakten eftersom det visat sig i undersökningar att dessa märken var precis lika farliga för hälsan, samtidigt som de uppmanade konsumenten att röka mer.

I en ny undersökning lät man tillverka fiktiva cigarettpaket med ord som ofta förkommer på riktiga paket som ”smooth” (slät, jämn) och ”silver”. Det visade sig att när testkonsumenter ombads välja de ”mest hälsosamma” paketen med cigaretter valde de paket med ljusare färger, och/eller med bilder på filter på etiketten, som dessutom var märkta med informations/reklam-text som subliminalt ger associationer till god hälsa.

Ordval och färgval är alltså en viktig komponent i cigarettbolagens reklamarsenal och länder som USA, Kanada och Storbritannien överväger att införa lagar om standardiserade cigarettpaket.


Publicerat

i

av

Etiketter: