Rankar du inte högt med företagssidan finns du inte – här gömmer man bäst ett lik 2024

Många företagare har trots att över 80 procent av svenskarna använder Internet dagligen inte förstått vilken genomslagskraft det i de flesta fall har att ranka högt på Google med fraser och ord som har med verksamheten att göra.

Det är dock inte så enkelt som att det räcker med att bara ”vara med i Google”. Om du inte syns på topp-tio-resultaten så finns du inte. Punkt. Folk klickar sig inte vidare längre (en utveckling som bara blir allt vanligare i takt med att alltfler surfar från mindre, mobila enheter). Man väljer första bästa resultat och utgår från att Google redan filtrerat resultaten åt dem.

Att ligga etta med sin sida på en sökning innebär att den sidan får 53 % av den totala sökmängden för den givna frasen. Den som ligger på andra plats får 15 %, tredjeplats 9 %, fjärde 6 % och femte plats 4 %. Om du inte ligger topp tio, det vill säga på sidan två och framåt, så får du i princip ingen trafik alls (siffrorna är ett par år gamla och är ännu mer tydligt riktade åt toppositionerna från och med nu och framåt).

Eller som någon så ovanligt som en Google-konsult med humor uttryckte det ”Vet du var det bästa stället att gömma ett lik är? Sidan två på Google!”

Visste du förresten att Google numera nedgraderar sidor som inte uppfyller kraven på ”Core Web Vitals” (till exempel hastighet, mobilanpassning, etc.)?

”Men jag rankar ju superbra när jag söker på mitt företag på Google”

Om ditt företag heter ”Pralinkungen AB” så är det inte svårt att ranka på just det ordet. Det finns ingen konkurrens (dessutom rankar domäner med företagsnamnet i domännamnet generellt sett högt på just det ordet) och det är ingen som söker på ”Pralinkungen”.

En annan mycket viktig sak att betänka är att när du sitter och söker vid en dator, på jobbet eller hemma, så sparar Google dina sökningar och serverar sidor som du brukar vara inne på lite högre just för dig. Detta innebär att du kanske får intrycket av att din företagssida rankar mycket högre på olika fraser och ord än vad den egentligen gör. För att verkligen få en rättvis bild hur det ligger till kan du t.ex. använda Chromes ”inkognitofönster” eller stänga av webbhistoriken.

Finns du inte på sidan 1 med ditt företags relevanta sökord, så syns du inte för dina kunder!

Jag har erfarenheten, kompetensen och verktygen för att ta dig uppåt.

Jag har byggt upp ett flertal sidor inom segment med hög konkurrens. Allt från bostadsmarknaden och hälsobranschen till pensionssparande, mode och diverse resesegment. Jag hjälper dig att dra upp ”liket” ur träskmarkerna och för fram dig till en topp tio-placering. Kontakta mig på info@webcopywriting.se så berättar jag mer om vad jag kan göra för att ditt företag ska få bättre synlighet på Internet.

Det är omöjligt för mig att ge en prisoffert redan i förväg. Detta beror helt enkelt på vilken typ av produkt eller tjänst du säljer, och vilken målgrupp du riktar in dig på, om din kundgrupp är lokal eller om du satsar på hela Sverige (eller rentav internationellt). För vissa kan mindre ingrepp på sidan göra underverk, för andra kräver det ett långsiktigt arbete i flera kanaler.

Det tar alltid tid innan man börjar ranka högre med sin företagssida i Google, även om man gör allting rätt. Därför väljer många att köra en parallell PPC-kampanj med till exempel Google Adwords eller Facebook för att snabbare få mer kunder.

Passa dig för ”enkla lösningar” och AI

Många SEO-byråer och andra marknadsföringsföretag fokuserar på det enkla som de blåser upp till att ha större betydelse än vad det egentligen har. Som till exempel att de lockar med att ”vi kan hjälpa dig att ranka för fras X inom bara ett par veckor”. Det kan de. Men ”fras X” är ofta inget du behöver ranka på över huvud taget. Du vill ranka på sökfraser som dels har många sökningar och dels konverterar till kunder.

Det är också naivt att tro att AI ska kunna göra en SEO-analys och skapa allt material som krävs för att lansera en sida som fungerar framgångsrikt i sökmotorer. Riktigt så avancerad är den inte ännu. Långt ifrån. AI kan däremot spara in en hel del tid om man använder den på rätt sätt.

Inte heller ska man luras att tro att det som framställs som komplicerade statistiska analyser av din webbnärvaro säger någonting egentligen. De må verka komplicerade, men är i själva verket väldigt simpla och automatiserade processer (utförda av programvaror som framställs som komplicerade, men inte är det) som tar högst en kvart att framställa (men man säljer dem dyrt till dåligt insatta kunder). Även de bästa SEO-programmen på marknaden är som att studera stjärnhimlen med förstoringsglas.

Slutligen, passa dig för att nappa på erbjudanden som ”vi hjälper dig med din närvaro på sociala medier så du rankar högre på Google”. Google tar helt enkelt inte med sociala signaler i beräkningen av hur man rankar webbsidor. Senast i mars 2015 bekräftade en av höjdarna, John Mueller, på Google detta.

Detta med sociala mediers signaler är något som debatteras mycket i olika forum, men vi som länge haft webbsidor med mycket trafik såväl från Google som från sociala medier har känt till detta. En av mina sidor inom hälsa, som bara är ett i mängden av exempel, har flera tusen likes på en artikel. Den får ständigt nya likes och besökare från Facebook och Twitter, men ingen trafik alls från Google sök. Punkt.

P.S Under 2023 införde Google ”continuous scroll” även för desk-top-resultaten (det vill säga att matchningarna för ett givet sök delas inte upp i sidan 1,2,3 etc. längre), men principen förblir densamma. Syns du inte bland de tio högsta finns du i princip inte. Detta gäller än mer i framtiden då det blir mer AI-fokus på Google-resultaten. Vissa sökningar måste man helt enkelt köpa för att synas på framgent.