Valförlamning – ge inte dina besökare och/eller presumtiva konsumenter för många valmöjligheter

Douglas Couplands roman Generation X gavs ut i början på 90-talet och gav upphov till en rad nya begrepp som beskrev det postmoderna tidevarvet. Bland annat myntades begreppet ”Mcjobs”, men det begrepp jag fastnade mest för var det högst postmoderna fenomenet ”Valförlamning”.

Coupland menade att alla nya alternativa livsstilar och karriärval som postmoderna människor ställs inför leder till ”Valförlamning: Tendensen att ställd inför obegränsade handlingsalternativ inte välja något”.

En amerikansk undersökning i tidskriften Psychology & Marketing påvisade nyligen att när konsumenter går in i en affär för att handla och varorna är för lika, eller är svåra att jämföra sinsemellan, lämnar de affären utan att handla någonting alls. Forskarna konstaterar dessutom i sin artikel ”Valmöjligheternas tyranni” att Internet leder till fler och fler valmöjligheter, och att nackdelen med den stora ökningen av valmöjligheter riskerar påverka människors beslutsförmåga.

Den, för socialpsykologer välkända, lagen om kontraster fastställer att om folk får välja mellan olika produkter som ställs mot varandra i tid, rum, eller personens tankar, börjar de naturligt tänka ”vilken ska jag välja” istället för ”ska jag”. Så överskölj inte dina webbsidor med olika produkter, och gå inte till överdrift med den interna länkstrukturen, etiketter och kategorier. Satsa istället på ett litet antal tydliga men bra alternativ. Det är till exempel mer effektivt med 3 bra affiliatelänkar i en artikel än 20.

Lagom är faktiskt bäst.

Källa:

Wiley-Blackwell (2009, March 12). Consumers Stop Buying As Number Of Options Increase.


Publicerat

i

av

Etiketter: